Yayin Eylem ve Örnek Uygulamalar Derlemesi (2011-2013)

826
Eylem ve Örnek Uygulamalar Derlemesi (2011-2013)
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
El Kitabı/Kılavuz
Avrupa Konseyi
2014
Bu El kitabı, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Sekreterliği tarafından hazırlanmış ve güncellenmiştir. Eylem ve Örnek Uygulamalar Derlemesi (2011-2013), Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve Parlamenterler Ağının çocuklara yönelik cinsel şiddeti durdurmak için Avrupa Konseyi’nin BEŞTE BİR Kampanyasına katkısı.
Rehberler/Kılavuzlar
İnsan Hakları İzleme
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.