Yayin İlk ve Orta Okul Sistemlerinde İnsan Hakları Eğitimi: Hükümetler için bir Öz Değerlendirme Rehberi

827
İlk ve Orta Okul Sistemlerinde İnsan Hakları Eğitimi: Hükümetler için bir Öz Değerlendirme Rehberi
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
El Kitabı/Kılavuz
Birleşmiş Milletler
2012
Bu yayın, insan hakları eğitiminin ilk ve orta öğretimle bütünleştirilmesi konusunda pratik bir rehber sunarak okul sisteminden sorumlu ulusal yetkililere yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Rehber, özellikle de, halihazırda ne durumda olduklarını, bugüne kadar neleri başardıklarını ve hangi alanlara daha fazla eğilmeleri gerektiğini belirlemeleri konusunda yardımcı olacaktır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Eğitim Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.