Yayin Kadın ve Kız Çocuklarına Karşı İşlenen Cinsel Şiddet Suçlarında Cezasızlık Sorunu Raporu

828
Kadın ve Kız Çocuklarına Karşı İşlenen Cinsel Şiddet Suçlarında Cezasızlık Sorunu Raporu
İnsan Hakları Ortak Platformu; Candan Dumrul, Huriye Karabacak Danacı
Raporlar
Ankara
2015
Bu çalışmada, kadınların ve kız çocuklarının maruz kaldıkları cinsel saldırı/istismar suçlarının cezasızlık örüntüsünü kısmen ortaya çıkarmak amaçlandığından ve doğrudan cinsiyet ayrımcılığı temelli olması bakımından kadınlar ile kız çocuklarının maruz kaldığı cinsel şiddet vakaları ele alınmıştır. Bu çalışmada, cinsel özgürlüğe karşı işlenen suçlardan olan cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı konulu ceza davası örnekleri üzerinden, soruşturma, kovuşturma, cezalandırma ve giderim süreçleri ve mekanizmaların işleyişi temelinde sistemin yarattığı cezasızlık ve adaletsizlik sorunu analiz edilmeye çalışılmıştır.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Cezasızlık
Kadınlar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.