Yayin Kapsayıcı ve Katılımcı Okullar için Eğitimcilere Yönelik Çocuk İşçiliği ve Ayrımcılıkla Mücadele Rehberi

829
Kapsayıcı ve Katılımcı Okullar için Eğitimcilere Yönelik Çocuk İşçiliği ve Ayrımcılıkla Mücadele Rehberi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) & İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; Ayşe Beyazova
El Kitabı/Kılavuz
İstanbul
2019
Bu kılavuz; yaşamlarında eşitsizliklerle baş etmek durumunda olan tüm çocukların eğitime gerçek anlamda katılımlarını, okullarda ve sınıflarda daha mutlu ve daha değerli hissetmelerini sağlamak amacıyla eğitimcilere yönelik hazırlandı. Kılavuzun içerisinde kapsayıcı eğitim ve çocuk işçiliği konularına ilişkin bilgileri içeren bölümler; eğitimciler, ebeveynler ve çocuklara yönelik etkinliklerle beraber yer almaktadır. Bilgi içeren bölümler etkinlikleri uygulayacak kişileri desteklemesi ve uygulayıcıların bilgi düzeylerini artırmak için hazırlanmıştır.
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Çocuk Hakları
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.