Yayin Sivil Toplum Örgütleri için Yönetişim Rehberi

83
Sivil Toplum Örgütleri için Yönetişim Rehberi
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Gürcan Banger
El Kitabı/Kılavuz
Ankara
2011
Sivil toplum örgütleri için yönetişim rehberi, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi tarafından hazırlanmış yardımcı bir rehberdir.
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Örgütlenme Özgürlüğü
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.