Yayin İnternet ve Daha Geniş Dijital Dünyada Hukukun Üstünlüğü Tematik Belge

830
İnternet ve Daha Geniş Dijital Dünyada Hukukun Üstünlüğü Tematik Belge
Douwe Korff & Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri
Raporlar
Avrupa Konseyi
2014
tematik belge, giderek aciliyet kazanan bir sorunu ele almaktadır: internette ve onu içeren geniş dijital dünyada, hukukun üstünlüğünün yerleşmesini ve kalıcı hale gelmesini nasıl sağlayabiliriz? 1. bölüm çevrimiçi etkinliklerin kapsamını ve bu ortama yönelik tehditleri ele almaktadır; 2. bölüm yavaş yavaş oluşmakta olan “internet yönetişimi” ilkelerini tartışmakta ve ABD (ve Avrupa özelinde, Birleşik Krallık) tarafından dijital dünya üzerinde uygulanan özel denetime ve bu denetimin internette neden olabileceği bölünmeye dikkat çekmektedir. 3. bölüm hukukun egemenliğinin uluslararası standartlarının bir taslağını çıkarmakta ve hukukun bu yeni alanda uygulanmasında ortaya çıkan bazı sorunlara değinmektedir. 4. bölüm ise daha önceki bölümlerde ortaya çıkan temel konulara – ifade özgürlüğü, özel şirketlere devredilen kolluk görevi, verilerin korunması, bilişim suçları ve millî güvenlik – daha detaylı bir bakış getirmekte ve bu kavramların gerektirdiği hassas dengeleri tartışmaktadır. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, bu tematik raporda ortaya atılan konularla ilgili bazı tavsiyeler oluşturmuştur; bunlar da Özet’in hemen arkasında yer almaktadır.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Üye Devletler için Tematik Planlar
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.