Yayin Kadınlara Karşı Her Tür Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi ile Çocuk Hakları Komitesi'nin Zararlı Uygulamalara İlişkin 31 ve 18 Sayılı Ortak Genel Tavsiyeleri Genel Yorumları

831
Kadınlara Karşı Her Tür Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi ile Çocuk Hakları Komitesi'nin Zararlı Uygulamalara İlişkin 31 ve 18 Sayılı Ortak Genel Tavsiyeleri Genel Yorumları
BM Kadınlara Karşı Her Tür Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi & Çocuk Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Miletler
2014
Kadınlara Karşı Her Tür Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi ile Çocuk Hakları Komitesi'nin zararlı uygulamalara ilişkin 31 ve 18 sayılı ortak genel tavsiyeleri/genel yorumları
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.