Yayin Sığınmacılar ve Mülteciler Raporu

832
Sığınmacılar ve Mülteciler Raporu
Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi; Uğur Altun, Özge Görel
Raporlar
Ankara
2016
Bu rapor hazırlanırken sadece Suriyelilere ilişkin olarak bir değerlendirme yapılmamıştır. Genel olarak mülteci ve sığınmacılar hakkında bir takım değerlendirilmeler yapılmış ve konuya ilişkin olarak neler yapılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Öncelikle Türkiye’de bulunan yabancıların hukuki statüleri konusunda değerlendirmeler yapılarak muğlak olan alanların açığa çıkarılması gayreti güdülmüştür. Yine bu rapor hazırlanırken sığınmacıların kaldıkları kamplar ve kamp dışında yaşayan sığınmacılar ziyaret edilmiş, olaylar ve olgular buna göre değerlendirilmiştir. Özellikle raporda bu kişilerin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal koşullar ayrı ayrı değerlendirilmiş ve bu kişiler hakkında alınması gereken önlemler ve tedbirler ayrıca belirtilmiştir.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Mülteci Hakları
Sığınmacı ve Mülteciler
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.