Yayin Suç Mağduru ve Tanığı Çocuklar için Adalet İlkeleri - Model Yasa ve İlgili Açıklamalar

833
Suç Mağduru ve Tanığı Çocuklar için Adalet İlkeleri - Model Yasa ve İlgili Açıklamalar
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC)
Kanun
Birleşmiş Milletler
2009
Her bir Devletin ihtiyaçlarına uyarlanabilecek şekilde tasarlanan Model Yasa, uygulanması mevzuat gerektiren Kılavuz hükümleri ve suç mağduru ve tanığı çocuklarla ilgili temel hususlar, özellikle de suç mağduru ve tanığı çocukların yargı süreci içindeki rolü dikkate alınarak hazırlanmıştır. Model Yasa gayri resmi ve geleneksel adalet sistemlerinin de ilkelerini ve hükümlerini kullanmasına ve uygulamasına olanak sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Hükümlerinin yorumlanması ve uygulanması konusunda Devletlere daha fazla yardım etmek amacıyla, Model Yasa ile birlikte, yorumlanması ve uygulanması konusunda kılavuz işlevi görmesi amaçlanan bir açıklama sunulmaktadır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
İnsan Haklarının Yaygınlaştırılması ve Korunması
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.