Yayin Türkiye’de Kayıp Çocuk Vakalarının Önlenmesi ve Aydınlatılmasında Problemler ve Öneriler

834
Türkiye’de Kayıp Çocuk Vakalarının Önlenmesi ve Aydınlatılmasında Problemler ve Öneriler
Global Politika ve Strateji; Şener Uludağ
Raporlar
Ankara
2015
GLOBAL tarafından hazırlanan bu analiz Türkiye’de kayıp çocuk vakalarının önlenmesi ve aydınlatılmasına dair bir kısım problemleri ve alternatif çözüm önerilerini kamuoyunun dikkatine sunmaktadır.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Çocuk Hakları
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.