Yayin Türkiye: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden İçtihat Kararları 2

838
Türkiye: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden İçtihat Kararları 2
Çocuk Hakları Bilgi Ağı (CRIN)
Karar
Londra
2014
CRIN, Avrupa Konseyi’nde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin çocuk hakları ile ilgili içtihat hukuku veri tabanını kullanarak, Türkiye aleyhine çocuk hakları alanında açılmış 25 vakayı tespit etmiş ve sınıflandırmıştır. En sık rastlanan çocuk hakları ihlalleri iddiaları, çocuk adalet sistemi ile ilgili olup, daha sonra velayet, polis istismarı, babalık davası, sağlık, din eğitimi, ayrımcılık ve ihmal davalarıdır.
Mahkemeler, Davalar
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.