Yayin Türkiye'de Mağdur Çocuklar Bilgi Notu 1 - Genel Bakış

851
Türkiye'de Mağdur Çocuklar Bilgi Notu 1 - Genel Bakış
Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC); Didem Şalgam
Bilgi Notu
Ankara
2016
Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC-UÇM), “Tükiye’de Mağdur Çocuklar” bilgi notlarını seri halinde yayınladı. 3 bölümden oluşan bilgi notlarının ilki “Genel Bakış” başlığıyla çocuk ve mağduriyet gibi kavramların mevzuatta nasıl tanımlandığını ve tanımlara yönelik eleştirileri içeriyor. Ayrıca, Türkiye’de mağdur çocuklarla ilgili genel istatistiklere yer veriyor.
Rehberler/Kılavuzlar
Veri Toplama
Çocuk Hakları
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.