Yayin Türkiye'de Mağdur Çocuklar Bilgi Notu 3 - Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar

853
Türkiye'de Mağdur Çocuklar Bilgi Notu 3 - Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar
Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC); Didem Şalgam
Bilgi Notu
Ankara
2016
Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC-UÇM), “Tükiye’de Mağdur Çocuklar” bilgi notlarını seri halinde yayınladı. 3 bölümden oluşan bilgi notlarının ilki “Genel Bakış” başlığıyla çocuk ve mağduriyet gibi kavramların mevzuatta nasıl tanımlandığını ve tanımlara yönelik eleştirileri içeriyor. Ayrıca, Türkiye’de mağdur çocuklarla ilgili genel istatistiklere yer veriyor. “Cinsel Suç Mağduru Çocuklar” ismindeki ikinci bilgi notu, cinsel şiddete maruz kalan çocuklarla ilgili verilere yer verirken, bir yandan da cinsel suçlara yönelik davaların kısa analizini sunuyor. “Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar” isimli son notta toplumsal olaylar sırasında mağduriyet yaşayıp güvenlik merkezlerine getirilen çocuklarla ilgili il/bölge bilgileri, ayrıca yaş/cinsiyet ayrımları inceleniyor.
Rehberler/Kılavuzlar
Veri Toplama
Genel
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.