Yayin Yaş Ayrımcılığı: Kanun Önünde Eşitlik ve Çocuk Hakları Politika Belgesi

855
Yaş Ayrımcılığı: Kanun Önünde Eşitlik ve Çocuk Hakları Politika Belgesi
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP), Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)
Raporlar
Ankara
2012
Bu belge Hollanda Büyükelçiliğinin mali desteğiyle yürütülen “Çocuklar için Adalet: Bir Paradigma Değişikliğine Doğru” başlıklı proje kapsamında hazırlanmıştır.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.