Yayin Türkiye'de Çocuğa Karşı Ayrımcılık Raporu 2013

86
Türkiye'de Çocuğa Karşı Ayrımcılık Raporu 2013
Gündem Çocuk Derneği
Raporlar
Ankara
2013
Gündem Çocuk Derneği tarafından 2013 yılında çocukların maruz kaldığı ayrımcılığın derlendiği rapor.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Çocuk Hakları
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.