Yayin Beni Bırakma Sergi Kataloğu

879
Beni Bırakma Sergi Kataloğu
Hapiste LGBTİ Ağı (CİSST)
Görsel İşitsel Materyal
İstanbul
2017
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği / Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi olarak 2012 yılından bu yana yürüttüğümüz Hapiste LGBTİ Ağı ile LGBTİ ve insan hakları alanında çalışan dernek, araştırmacı ve aktivistlerle çeşitli platformlarda bir araya geldik, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduk ve birlikte LGBTİ mahpusların hak ihlallerini çözmeye, sorunlarını ve ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. 8. Trans Onur Haftası kapsamında Hapiste LGBTİ Ağı’nın düzenlemiş olduğu “Beni Bırakma” sergisi ile LGBTİ mahpusların bize iletmiş olduğu hapishane deneyimlerini, karşılaştıkları baskıları ve bu baskılar karşısında geliştirdikleri direniş pratiklerini yansıttıkları eserleri sizlerle buluşturarak duvarları ve sınırları kaldırmayı, paylaşımı ve dayanışmayı arttırmayı ümit ediyoruz.
Görsel İşitsel Materyaller
Posterler
Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.