Yayin OHAL'de İnsan Hakları Alanında Akademisyen Olmak

888
OHAL'de İnsan Hakları Alanında Akademisyen Olmak
İnsan Hakları Okulu; Ülkü Doğanay, Ozan Değer
Raporlar
Ankara
2019
Coping with State of Emergency: Bringing Human Rights Academy to Society (İnsan Hakları Okulu) projesi kapsamında 2018-2019 yıllarında yürütülen bu araştırma, 21 Temmuz 2016- 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında yürürlükte olan Olağanüstü Hal’in (OHAL) Türkiye’de insan hakları alanında yürütülen akademik çalışmalar üzerinde nasıl bir etkisi bulunduğunu; alan üzerinde OHAL öncesinde başlayan ancak OHAL uygulamalarıyla birlikte alenileşen baskıların akademik çalışmalar ve eğitim faaliyetleri bakımından ne gibi sonuçlar doğurduğunu ortaya koymayı hedeflemektedir. Rapor, alanda çalışmaları bulunan ve/veya öğrenim gören akademisyenlerle OHAL döneminde ve sonrasındaki yaklaşık bir yıllık süre içinde yapılan anket ve yarı yapılandırılmış görüşmelerin bulgularına dayanmaktadır. Toplam 103 akademisyenle yapılan anketlerin bir kısmı OHAL sürerken (Haziran 2018), bir kısmı ise OHAL’in kaldırılmasından hemen sonra (Eylül-Aralık aylarında) uygulanmıştır. 20 akademisyenle yapılan yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşmeler ise Haziran 2018 ve Haziran 2019 arasındaki bir yıllık süreç içinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın gerçekleştirildiği bu dönem boyunca yaşananlar, OHAL’in insan hakları alanı üzerinde yarattığı tahribatı ve bunun kısa vadeli etkilerini daha net biçimde ortaya koymak bakımından da yol göstericidir.
Araştırmalar
Tezler/Akademik Çalışmalar
Akademik Özgürlükler
Akademisyenler


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.