Yayin Tutukluluğu Azaltmak - 10 Maddelik Plan

892
Tutukluluğu Azaltmak - 10 Maddelik Plan
Penal Reform International, UK Aid
Broşür
İngiltere
2016
Penal Reform International (PRI)’ın gereksiz tutuklamalara alternatif geliştirme çalışmalarında uzun bir geleneği vardır, paralegallerin müdafii olmayan sanıklara yardımcı olabilmesini ileri sürmesi de bunun başında gelir. 2015 yılında, PRI kefaletin tutuklamaya alternatif olarak nasıl çalıştığı ile ilgili bir karşılaştırmalı çalışma başlattı. Uluslararası Kalkınma için Avukatlar(A4ID)’ın cömert desteği ile bir anket dağıtıldı ve 45 yargı bölgesinden cevaplar edinildi. Araştırmada ortaya çıktı ki; kefalet veya diğer tutukluluk sırasında tahliye şekilleri birçok ülkede mevcut olsa da, tutukluluğun en kısa süre ve son çare olarak kullanılmasında pratikte oldukça fazla sorun olabilmektedir. PRI, bu planı uluslararası standartlar, pratik tecrübe ve araştırma sonuçları üzerine inşa ederek yasalarını, politikalarını ve pratiklerini yargılama adaletiyle (pre-trial justice) ilişkili olarak reform etmek isteyen ülkeler için hazırladı.
Araştırmalar
Uluslararası STK'lar
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.