Yayin LGBTT Bireylerin İnsan Hakları Raporu 2007

92
LGBTT Bireylerin İnsan Hakları Raporu 2007
LGBTT Bireylerin İnsan Haklarını İzleme ve Hukuk Komisyonu
Raporlar
Ankara
2007
LGBTT Bireylerin İnsan Haklarını İzleme ve Hukuk Komisyonu tarafından hazırlanan 2007 yılı LGBTT Bireylerin İnsan Hakları Raporu.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
LGBTII+
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.