Yayin DENGE Denetimli Serbestlik Gençlik Programı Broşürü

922
DENGE Denetimli Serbestlik Gençlik Programı Broşürü
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Broşür
Birleşmiş Milletler
2015
Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve UNICEF’in eş finansmanı ve UNICEF’in teknik desteği ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı ile yürütülmekte olan Türkiye'de Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar İçin Etkili Bir Risk Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi, kısa adıyla DENGE Denetimli Serbestlik Gençlik Programı kapsamında daha etkili, önleyici ve rehabilite edici bir müdahale sistemi oluşturarak Türkiye’deki çocuk adaleti sisteminin verimliliğinin ve etkililiğinin arttırılması ve denetimli serbestlik hizmetlerinden faydalanan çocukların topluma yeniden kazandırılması amacıyla çocuklara yönelik AB standartlarına uygun, etkili ve ölçülebilir destekleyici hizmetlerinin geliştirilmesi yanı sıra risk ve ihtiyaç değerlendirme araçları oluşturulması hedeflenmektedir. Nihai faydalanıcılar adalet sistemi içerisindeki çocuklar ve aileleridir.
Raporlar
Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları
Çocuk Hakları
Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.