Yayin Aday Hakimler için Çocuk Adalet Sistemi Eğitimi, Eğitici El Kitabı

923
Aday Hakimler için Çocuk Adalet Sistemi Eğitimi, Eğitici El Kitabı
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kitap
Birleşmiş Milletler
2014
Bu kitap, “Aday Hakimler için Çocuk Adalet Sistemi Eğitim Programı”nı sunacak eğiticilere yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Hâkim ve mahkemelerin farklı düzeylerdeki rolleri esas alınarak geliştirilen eğitim programı, aday hâkimlerin adalet sistemi içerisinde çocuğa özgü temel ilke ve düzenlemeler hakkında bilgi edinmelerini ve çocuğun üstün yararının belirlenmesine yönelik becerilerinin artırılmasını hedeflemektedir.
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.