Yayin Aday Cumhuriyet Savcıları için Çocuk Adalet Sistemi Eğitimi, Eğitici El Kitabı

924
Aday Cumhuriyet Savcıları için Çocuk Adalet Sistemi Eğitimi, Eğitici El Kitabı
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kitap
Birleşmiş Milletler
2014
Bu kitap, “Aday Cumhuriyet Savcıları için Çocuk Adalet Sistemi Eğitim Programı”nı sunacak eğiticilere yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Bilhassa soruşturma ve kovuşturma aşamalarında Cumhuriyet savcılığının farklı rolleri dikkate alınarak hazırlanan bu program, aday Cumhuriyet savcılarının adalet sistemi içerisinde çocuğa özgü temel ilke ve düzenlemeler hakkında bilgi edinmelerini ve çocuğun üstün yararının belirlenmesine yönelik becerilerinin artırılmasını hedeflemektedir.
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.