Yayin Hakim ve Cumhuriyet Savcıları için Çocuk Adalet Sistemi El Kitabı

925
Hakim ve Cumhuriyet Savcıları için Çocuk Adalet Sistemi El Kitabı
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kitap
Birleşmiş Milletler
2015
Bu kitap, çocuklarla çalışacak hâkimler ve Cumhuriyet savcılarına yönelik bir başvuru kaynağı olarak hazırlanmış olup, adalet sistemi içerisine giren çocuklara ilişkin temel düzenlemeleri içermektedir. Kitapta ayrıca, disiplinler arası işbirliği ve çocuğun yararının korunması çocuk adaletine dair temel ilke ve yaklaşımlara da yer verilmiştir.
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.