Yayin Çocuk Adalet Sisteminde Sosyal Çalışmanın Rolü

926
Çocuk Adalet Sisteminde Sosyal Çalışmanın Rolü
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
El Kitabı/Kılavuz
Birleşmiş Milletler
2013
Orta ve Doğu Avrupa/BDT bölgesine özel olarak odaklanan bu rehber kitap sosyal çalışmanın ve sosyal çalışmacıların adalet sisteminin (alıkonma, kovuşturma, denetimli serbestlik ve yönlendirme gibi) farklı düzeylerindeki temel rollerine dair genel bilgiler içermektedir. Bu çalışmanın amacı, genel olarak çocuk adalet sistemi çerçevesinde çalışan sosyal çalışmacıların temel görevlerini ve faaliyet alanlarını saptamaktır.
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.