Yayin Beş AB Ülkesi ve Türkiye'de Çocuklara Yönelik Koşullu Salıverme Sistemleri

927
Beş AB Ülkesi ve Türkiye'de Çocuklara Yönelik Koşullu Salıverme Sistemleri
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF); Marrianne Moore
Raporlar
Birleşmiş Milletler
2014
Bu rapor, AB üyesi beş ülkenin (Avusturya, İngiltere & Galler, Hollanda, Portekiz ve İspanya) çocuk adalet sistemleri hakkında genel bilgi vermekte ve özellikle özgürlüğünden yoksun bırakılmış olan çocukların salıverilmesine odaklanarak Türkiye’deki durumu karşılaştırılmalı olarak incelemektedir.
Raporlar
Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.