Yayin LGBTT Bireylerin İnsan Hakları Raporu 2008

93
LGBTT Bireylerin İnsan Hakları Raporu 2008
LGBTT Hakları Platformu
Raporlar
Ankara
2008
LGBTT Hakları Platformu tarafından hazırlanan 2008 yılı LGBTT Bireylerin İnsan Hakları Raporu.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
LGBTII+
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.