Yayin Türkiye'de Çocuklar için Adalet Proje Bülteni

931
Türkiye'de Çocuklar için Adalet Proje Bülteni
Türkiye'de Çocuklar için Adalet Proje Bülteni
Raporlar
Birleşmiş Milletler
2014
Bu bülten, 2012-2014 yılları arasında AB’nin mali, UNICEF’in teknik desteğinde ve Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, ve Türkiye Adalet Akademisi paydaşlığında yürütülen Çocuklar için Adalet Projesi’nin faaliyet ve kazanımlarını özetlemektedir.
Raporlar
Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.