Yayin Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu Yargılama Oturumları Kitabı

938
Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu Yargılama Oturumları Kitabı
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kitap
Birleşmiş Milletler
2012
Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu Çocuklar için Adalet Projesi kapsamında ve Türkiye Adalet Akademisi öncülüğünde 5-7 Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Sempozyum’un üç ana teması Koruma/ Önleme, Yargılama, İnfaz olarak belirlenmiştir. 4 ciltten oluşan bu Sempozyum setinde sunulan tüm bildiriler ve açılış konuşmaları derlenmiştir. Bu kitap, Yargılama oturumlarını içermektedir.
Raporlar
Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.