Yayin Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu Koruma/Önleme Oturumları Kitabı

939
Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu Koruma/Önleme Oturumları Kitabı
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kitap
Birleşmiş Milletler
2012
Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu Çocuklar için Adalet Projesi kapsamında ve Türkiye Adalet Akademisi öncülüğünde 5-7 Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Sempozyum’un üç ana teması Koruma/ Önleme, Yargılama, İnfaz olarak belirlenmiştir. 4 ciltten oluşan bu Sempozyum setinde sunulan tüm bildiriler ve açılış konuşmaları derlenmiştir. Bu kitap, Koruma/Önleme oturumlarını içermektedir.
Raporlar
Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.