Yayin Mahpusun Öğrenim Hakkı

94
Mahpusun Öğrenim Hakkı
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
El Kitabı/Kılavuz
İstanbul
2011
Ücretli öğrenim ile mahpusların öğrenim haklarının ellerinden alınmasına karşı CİSST tarafından hazırlanan bilgilendirici kitapçık.
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Eğitim Hakkı
Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.