Yayin "Örgütlenme Özgürlüğü" ile ilgili Mevzuat Taraması

95
"Örgütlenme Özgürlüğü" ile ilgili Mevzuat Taraması
Eğitim Reformu Girişimi
El Kitabı/Kılavuz
İstanbul
2008
Eğitim Reformu Girişimi tarafından yürütülen "Eğitimde Haklar" projesi kapsamında Ocak 2008 tarihinde yayınlanmış olan "Örgütlenme Özgürlüğü" konulu mevzuat taraması.
Mevzuat ve Politikalar
Ulusal
Eğitim Hakkı
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.