Yayin Engellilik ve Bilinmeyen Gerçekler Bilgi Grafiği

966
Engellilik ve Bilinmeyen Gerçekler Bilgi Grafiği
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Görsel İşitsel Materyal
Birleşmiş Milletler
Engellilik ve Bilinmeyen Gerçekler Bilgi Grafiği
Görsel İşitsel Materyaller
Infografikler
Engelli Kişilerin Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.