Yayin Kaos GL 2013 Medya Raporu

968
Kaos GL 2013 Medya Raporu
Kaos GL
Medya İzlem Raporu
Ankara
2013
Bu kitap medyada LGBT görünürlülüğünün 1 yıllık tablosunu içermektedir.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
LGBTII+
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.