Yayin 10. Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı Nihai Rapor ve Sonuç Bildirgesi

97
10. Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı Nihai Rapor ve Sonuç Bildirgesi
Konferans Katılımcıları
Nihai Gözlem Raporu
İzmir
2008
1998 yılı itibarıyla TİHV ve İHD düzenleyiciliğinde geliştirdiği özerk ve kalıcı yapısıyla düzenli olarak toplanmayı sürdüren İnsan Hakları Hareketi konferansı 2008 yılı Nihai Raporu ve Sonuç Bildirgesi.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Genel
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.