Yayin 12. Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı

98
12. Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı
Konferans Katılımcıları
Nihai Gözlem Raporu
Türkiye
2012
1998 yılı itibarıyla TİHV ve İHD düzenleyiciliğinde geliştirdiği özerk ve kalıcı yapısıyla düzenli olarak toplanmayı sürdüren İnsan Hakları Hareketi konferansı 2012 yılı Nihai Raporu ve Sonuç Bildirgesi.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Genel
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.