Yayin 2014 Medya İzleme Raporu

982
2014 Medya İzleme Raporu
Kaos GL
Medya İzlem Raporu
Ankara
2015
Kaos GL 2014 yılı medya izleme raporu.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
LGBTII+
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.