Yayin 16-17 Ağusos 2014 Silopi-Cizre-Midyat Ezidi Kampları Gözlem Sonuç Raporu

99
16-17 Ağusos 2014 Silopi-Cizre-Midyat Ezidi Kampları Gözlem Sonuç Raporu
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Bakım Verenlerin Bakımı Ekibi
Yerinde Gözlem Raporu
Türkiye
2014
TİHV Bakım Verenlerin Bakımı grubu olarak Şengal katliamı sonrası Türkiye'ye geçen Ezidilerin yerleştiği alanlarda ruhsal duruma dair planlanan çalışma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda sunulan öneriler ve yapılanları içeren rapor.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Mülteci Hakları
Sığınmacı ve Mülteciler
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.