temizle
Toplam 80 yayından, Gösterilen 1 - 50
Başlık: 2019 Yılı Akdeniz Bölgesi Lgbti+Lara Yönelik Hak İhlalleri Raporu
Yazar: Mersin 7 Renk LGBT Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Mersin
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Pandeminin Nevşehir’de Yaşayan Kadınlar Üzerindeki Ekonomik Etkisi
Yazar: Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Çocuklar Bayraklı İlçesindeki Oyun Parklarını İzliyor
Yazar: Çocuk İzi İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Kazdağları Bölgesinde Çevre Mücadelesinde Adalete Erişim Önündeki Maddi Engeller
Yazar: Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Eğitimde Ayrıştırılan Otizmliler ve Çözüm Önerileri
Yazar: Eğitimde Ayrıştırılan Otizmliler ve Çözüm Önerileri raporu çıktı Eğitimde Ayrışt Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Uzaktan sesim duyuluyor mu?- Uzaktan Eğitimde Çocuk Katılımına İlişkin İzleme Çalışması
Yazar: BBOM İzmir Kooperatifi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Suça Sürüklenen Sığınmacı Çocukların Adil Yargılanma Hakkına Erişimi
Yazar: Anka Üreten Kadın Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Görme Engellilerin Kütüphane Hizmetlerine Erişim Hakkı Raporu
Yazar: Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği (HEY AKADEMİ)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kültürel Haklar
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Toplu Ulaşımda Çocuk Gösterge Seti
Yazar: Şehir Dedektifi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Seyahat Etme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Kentte İnsan Hakkı 2022- Göstergelerle Büyükşehir Belediyelerinin Performansları
Yazar: KENTSEL Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği (kent-lab)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kent Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Toplu Ulaşımda Çocuk: İstanbul Çocuk Odaklı Toplu Ulaşım Planlaması Hak İzleme Raporu 2022
Yazar: Şehir Dedektifi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Seyahat Etme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu
Yazar: Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Covid-19 Pandemisinden Çıkış Sürecinde Türkiye’de Romanlar
Yazar: Romani Godi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Türkiye’de Yaşlılara Yönelik Şiddet, İhmal, İstismar ve Yaş Ayrımcılığı
Yazar: Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Yaşlı Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Türkiye’de Şubat 2023 Depremleri Sonrası Barınma Hakkı ve Konuta Erişim Raporu
Yazar: Evrensel Haklar için Hukukçular Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Barınma Hakkı
Hak Sahipleri: Afetzedeler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: Toz Bezi Değiliz Ev İşçisiyiz: Küresel Salgın Döneminde Çalışma Hakkı ve Diğer İnsan Hakları İhlalleri Bağlamında Ev İşçilerinin Karşılaştıkları Sorunlar Rapo Devamı ...
Yazar: Ev İşçileri Dayanışma Sendikası (EVİD-SEN)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Haftalık Mülteci Haberleri İzleme Çalışması (2021)
Yazar: Mülteci Medyası Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Medya İzlem Raporu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Göç, Pandemi ve Çocuk: Pandemi sürecinde Mersin’in farklı yerlerinde yaşayan sığınmacı çocukların haklarına erişimi araştırması
Yazar: Anka Üreten Kadın Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Engelli Kişilerin Antalya Kırsalında Haklarına Erişimine İlişkin İzleme Raporu - 2022
Yazar: Hasta ve Engelliler ile Yakınları Hakları Derneği (HEYAD)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: 2021 Hak İhlallerinin Raporlanması ve Hukuki Çözümleri
Yazar: Pozitif-iz Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Ebeveynleri Hapsedilmiş Çocukların Maruz Kaldıkları Hak İhlalleri Raporu
Yazar: Yaşam Hakları Derneği (yahader)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: HIV Pozitif Bireylerin 2020 Yılında Maruz Bırakıldıkları Hak İhlalleri Raporu
Yazar: Pozitif-iz Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Çankaya’nın Sitemli Yurttaşları, Kentsel Hareketlilik ve Kentsel Hizmetlere Erişim Ekseninde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzleri: Ankara, Çankaya Örneği
Yazar: Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kent Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Anneleriyle Birlikte Mahpus Olan Çocuklar
Yazar: Yaşam Hakları Derneği (yahader)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: MEDYA OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI
Yazar: Medya Araştırmaları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Dilekçe Hakkı ve STK’lar: STK’ların CİMER ve KDK’ya Dilekçe Hakkı Başvuruları Araştırması
Yazar: Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Dilekçe Hakkı
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Mülteci Çocukların Uzaktan Eğitime Erişimi
Yazar: Konak Mülteci Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Oyun Hakkına Yerelden Bakmak: Konak İlçesi Örneği
Yazar: İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: İklim Değişikliği Kaynaklı Afetler ve Türkiye’de Yaşlı Hakları
Yazar: Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Yaşlı Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: 2015/2020 Dönemi Sokağa Çıkma Yasakları; Veri Derleme ve Medya İzleme Raporu
Yazar: Göç İzleme Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Albinizmli bireylerin karşılaştıkları hak ihlalleri
Yazar: Albinizm Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Hasta Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Seferihisar Engelliler Kimsesizler Alternatif Su Sporları Gençlik ve Spor Derneği
Yazar: İzmir’de Ortopetik Engellilerin Deniz ve Plaj Turizmine Erişimi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: PANDEMİ NEDENİYLE UYGULANAN KISA ÇALIŞMA PROGRAMINDAN YARARLANAN KADINLARI İZLEME RAPORU
Yazar: Kadın Çalışmaları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Sosyal Medya Yasasının Basın Özgürlüğü Üzerine Etkileri İzleme Araştırması
Yazar: Medya Araştırmaları Derneği (MEDAR)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Göçün Karanlık Yüzü
Yazar: IVA-HAGED
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Kuzey Ormanları Tehdit ve Tahrip Raporu
Yazar: Kuzey Ormanları Araştırma Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: İnsani Risk Durumlarında Rehabilitasyon Hizmetlerine Erişim
Yazar: İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: SURİÇİ’NDE ÇOCUK OLMAK: Suriçi’nde Çocukların Oyun Hakkını İzleme Raporu
Yazar: Rengarenk Umutlar Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Müzisyenlerin Uğradığı Hak İhlallerini İzliyoruz
Yazar: Anadolu Müzik Kültürleri Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Sanatçılar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Ceza Yargılaması Bakımından Adil Yargılanma Hakkının Uygulanmasında Ayrımcılık Yasağı İhlalleri İzleme Raporu
Yazar: Yaşam Bellek Özgürlük Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Türkiye’de Gazeteci Yargılamalarının Anatomisi
Yazar: Press in Arrest
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Gazeteciler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Hakkâri’de Karar Alma Mekanizmalarında Kadınların Yeri
Yazar: Bir Kadın Bir Hayat Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Medeni ve Siyasi Haklar
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Otizmli Yetişkin Bireylerin Rehabilitasyon / Habilitasyon Hakları Kapsamında Muğla İlindeki Kurum ve Kuruluşlara Yönelik İzleme Raporu
Yazar: Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Temsilciliği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Suriyelilerin Türk Vatandaşlığı Alırken Temel Haklara Erişimde Karşılaştığı Sorunlar
Yazar: Solaris Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Medeni ve Siyasi Haklar
Hak Sahipleri: Göçmenler/Yabancılar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Yerel Medya Veri Tabanı Araştırması
Yazar: Medya Araştırmaları Derneği (MEDAR)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Gazeteciler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: REPORT ON ACCESS TO HUMAN RIGHTS OF AFGHANISTAN REFUGEES LIVING IN KAYSERİ DURING COVID-19 OUTBREAK
Yazar: Afghanistan Volunteers Educational and Solidarity Association (GESDER)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Göçmenler/Yabancılar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Covid-19 Salgını Döneminde Kadın Emeğine Yönelik Hak İhlallerinin Değerlendirilmesi: Muğla İli Raporu
Yazar: Muğla Emek Benim Kadın Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Covid-19 Pandemisinde Yoksulların Temel Gıdalara Erişimi
Yazar: Tüketici Hakları Derneği (THD)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Gıda Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: TÜRKİYE’DE DİJİTAL HAKLARIN İZLENMESİNE İLİŞKİN RAPOR
Yazar: Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Dijital Haklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Yerel Karar Alma Süreçlerine Katılımda Cinsiyet Eşitliği İzleme Çalışması – Ankara ve Mersin Kent Konseyleri Örneği
Yazar: Sosyal Demokrasi Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.