temizle
Toplam 1 yayından, Gösterilen 1 - 1
Başlık: İnsan Hakları Özel Raportörünün Din ve İnanca Dayalı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılığın Tüm Biçimlerinin Ortadan Kaldırılmasına Dair Ara Dönem Raporu
Yazar: Abdelfattah Amor, İnsan Hakları Komisyonu Özel Raportörü
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2010


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.