temizle
Toplam 4 yayından, Gösterilen 1 - 4
Başlık: Temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre için insan hakkı
Yazar: BM İnsan Hakları Konseyi & Yeşil Orman Okulu Derneği
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme- Türkiye'nin ikinci periyodik raporunun sunulmasından önceki konuların listesi (CCPR/C/TUR/QPR/2)
Yazar: BM İnsan Hakları Komitesi & İnsan Hakları Ortak Platformu
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Medeni ve Siyasi Haklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi- Türkiye tarafından Sözleşme'nin 40. maddesi uyarınca isteğe bağlı raporlama usulüne uygun olarak 2022 yılınd Devamı ...
Yazar: BM İnsan Hakları Komitesi & İHOP
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Medeni ve Siyasi Haklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: BM Mukadder Alakuş Kararı Tam Metninin Güncellenmiş Çevirisi(CCPR/ /C/135/D/3736/2020
Yazar: BM İnsan Hakları Komitesi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.