Toplam 15 yayından, Gösterilen 1 - 15
Başlık: Kadın Erkek Eşitliği Yönetim Komitesi (CDEG) Karar Metni
Yazar: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi, İnsan Hakları ve Yasal İşler Genel Müdürlüğü
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: 63/155 Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetle Mücadelenin Yoğunlaştırılması Genel Kurul Kararı
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: 1325 (2000) Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı-Kadınlar, Barış ve Güvenlik
Yazar: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2000
Başlık: BM Genel Kurulu’nun 57/179 No’lu Kararı-Namus Adına Kadınlara Karşı İşlenen Suçların Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Çalışma
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2002
Başlık: BM Genel Kurulu 57/176 no'lu Kararı: Kadın ve Kız Çocuk Ticareti
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: İnsan Ticareti
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2002
Başlık: Özürlü Kişilere Tanınacak Fırsat Eşitliği Konusunda AB Konseyi Kararları
Yazar: Avrupa Birliği Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Avrupa Birliği Konseyi
Yayın Tarihi: 1996
Başlık: İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ve Korunması İçin Ulusal Kurumlar
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1993
Başlık: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Küçüklerin Korunması İçin Kurallar (Havana Kuralları)
Yazar: Bireşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Bireşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1990
Başlık: Mahpusların Islahı için Asgari Standart Kurallar
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1957
Başlık: Engelli Çocuklar ve Gençlerin Genel Eğitim Sistemine Katılmaları ile İlgili Avrupa Konseyi ve Konsey Bünyesinde Toplanan Eğitim Bakanlıklarının Kararı
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 1990
Başlık: Dördüncü Dünya Kadın Konferansı- Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu
Yazar: Dördüncü Dünya Kadın Konferansı katılımcıları
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1995
Başlık: İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin İhlaline İlişkin Haberleşmede Uygulanacak Prosedür
Yazar: Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi:
Başlık: Türkiye: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden İçtihat Kararları
Yazar: Çocuk Hakları Bilgi Ağı (CRIN)
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Türkiye: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden İçtihat Kararları 2
Yazar: Çocuk Hakları Bilgi Ağı (CRIN)
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: 2015 Türkiye Raporuna ilişkin Avrupa Parlamentosu Kararı
Yazar: Avrupa Parlamentosu
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Avrupa Parlamentosu
Yayın Tarihi: 2016


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.