Sivil Toplum Örgütleri için Irk veya Etnik Kökene Dayalı Ayrımcılığın İzlenmesi Rehberi:  https://insanhaklariizleme.org/vt/mfhandler.php?file=ETN%C4%B0K-AYRIMCILIG%CC%86IN-iZLENMESi-REHBERi.pdf&table=yayin&field=dosya&pageType=view&key1=1582

 

Alıkonulma Yerlerinde Kadınlar: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı İzleme İçin Bir Rehber

https://insanhaklariizleme.org/vt/mfhandler.php?file=alikonulma-yerlerinde-kadinlar-toplumsal-cinsiyete-duyarli-izleme-icin-bir-rehber.pdf&table=yayin&field=dosya&pageType=view&key1=1937

 

Çocuğa Karşı Şiddetin Göstergelerle İzlenmesi Rehberi Eğitici El Kitabı

https://insanhaklariizleme.org/vt/mfhandler.php?file=-%20%C3%87ocu%C4%9Fa%20Kar%C5%9F%C4%B1%20%C5%9Eiddetin%20G%C3%B6stergelerle%20%C4%B0zlenmesi%20Rehberi%20E%C4%9Fitici%20El%20Kitab%C4%B1.pdf&table=yayin&field=dosya&pageType=view&key1=783

 

İnsan Hakları Aktivistleri için Dava İzleme Rehberi

https://insanhaklariizleme.org/vt/mfhandler.php?file=rg%C3%BCtlenme-%C3%96zg%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-ve-Toplant%C4%B1-Gosteri-Hakki-K%C4%B1lavuzu.pdf&table=yayin&field=dosya&pageType=view&key1=1589

 

Alıkonulma Yerlerinde Kadınlar: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı İzleme İçin Bir Rehber

https://insanhaklariizleme.org/vt/mfhandler.php?file=alikonulma-yerlerinde-kadinlar-toplumsal-cinsiyete-duyarli-izleme-icin-bir-rehber.pdf&table=yayin&field=dosya&pageType=view&key1=1937

 

HRE 2020 Gösterge Çerçevesi: İnsan Hakları Eğitiminin Ulusal Düzeyde İzlenmesi ve Değerlendirilmesi için Anahtar Göstergeler

https://insanhaklariizleme.org/vt/mfhandler.php?file=HRE%202020%20G%C3%B6sterge%20%C3%87er%C3%A7evesi.pdf&table=yayin&field=dosya&pageType=view&key1=847

Sivil Toplumun Karar Verme Süreçlerine Katılımıyla ilgili İyi Uygulama İlkeleri

https://insanhaklariizleme.org/vt/mfhandler.php?file=USTO%CC%88-Karar-Verme_31032020-1.pdf&table=yayin&field=dosya&pageType=view&key1=1660

 

Politik Karar Alma Süreçlerine Sivil Katılım Rehberi

https://insanhaklariizleme.org/vt/mfhandler.php?file=Avrupa_Konseyi_Politik_Karar_Alma_Sureclerine_Sivil_Katilim_Rehberi_Cevirisi.pdf&table=yayin&field=dosya&pageType=view&key1=1946

 

Etkili Bir İnsan Hakları İletişimi için 10 Anahtar

https://insanhaklariizleme.org/vt/mfhandler.php?file=10%20anahtar.pdf&table=yayin&field=dosya&pageType=view&key1=2387

 

Masada Bir Yer: BM’de İnsan Hakları ve İnsan Haklarını Savunanlar Hakkında Etkili Anlatılar Hazırlamak İçin Bir Rehber

https://insanhaklariizleme.org/vt/mfhandler.php?file=New%20Narratives%20Guide%20-%20AAT.pdf&table=yayin&field=dosya&pageType=view&key1=2466

 

Kısıtlayıcı Ortamlarda Savunuculuk: Sivil Toplum Kuruluşları için Bir Kılavuz

https://insanhaklariizleme.org/vt/mfhandler.php?file=1_K%C4%B1s%C4%B1tlay%C4%B1c%C4%B1%20Ortamlarda%20Savunuculuk_%20Sivil%20Toplum%20Kurulus%CC%A7lar%C4%B1%20ic%CC%A7in%20Bir%20El%20Kitab%C4%B1-TR.pdf&table=yayin&field=dosya&pageType=view&key1=2639

 

Politik Karar Alma Süreçlerine Sivil Katılım Rehberi

https://insanhaklariizleme.org/vt/mfhandler.php?file=Avrupa_Konseyi_Politik_Karar_Alma_Sureclerine_Sivil_Katilim_Rehberi_Cevirisi.pdf&table=yayin&field=dosya&pageType=view&key1=1946

 

BM İş Dünyası ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkeler: Birleşmiş Milletler ‘Koruma, Saygı Gösterme ve Telafi Edici Çözüm Üretme’ Çerçevesinin Uygulanması

https://insanhaklariizleme.org/vt/mfhandler.php?file=BM-is-dunyas%C4%B1-ve-insan-haklari.pdf&table=yayin&field=dosya&pageType=view&key1=2294

 

Sivil toplumun OECD’ye katılım sürecini etkileme rehberi

https://insanhaklariizleme.org/vt/mfhandler.php?file=CSO-guide-to-OECD-accession-TR.pdf&table=yayin&field=dosya&pageType=view&key1=2580