İnsan Hakları İzleme

Ayrımcılık ve insan haklarına saygı gösterilmemesi sonucu soykırıma kadar varan büyük acıların yaşanmasıyla çıkan İkinci Dünya Savaşı sonunda tüm devletler bir araya gelerek bir daha ayni acıların yaşanmaması için Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Konseyi gibi uluslar üstü yapılar ve beraberinde uluslararası insan hakları hukuku sistemi kurdu. Evrensel insan hakları standartlarını içeren bu sistem; sözleşmeler, bildirgeler ve kararlar, bu sözleşmelerin uygulanmasını izleyen yapıların karar ve genel yorumları ve BM Özel Raportörleri ve Avrupa Konseyi organlarının uzman raporları gibi geniş bir listeyi kapsar.

İnsan hakları ilke ve standartları tüm insanların eşit olduğunu ve bu nedenle haklarından eşit biçimde yararlanabilmelerinin koşullarının sağlanması gerektiğini söyler. Devletlerin kendi egemenlik alanları içindeki tüm insanların haklarına saygı göstermesi, koruması ve tüm insanların haklarını hayata geçirebilmeleri, insanlık onuruna yaraşır bir ortamı yaratma yükümlülükleri bu standartlarda yer almaktadır. Bu sistemi kabul eden devletler de bu standartları ülkelerinde uygulayacaklarını kabul ettiler. Türkiye’de bu standartları kabul eden devletlerden biridir.

Bu standartların uygulanıp uygulanmadığını izlemek (insan hakları izlemesi) bir ülkede insan haklarına ve insanlık onuruna yaraşır bir ortamın olup olmadığını anlamak, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarda insanlara ve insanlık onuruna zarar veren, olası bir çatışma ortamının oluşmasına kadar gidebilecek olumsuz gelişmeler olup olmadığını anlamak, bu olumsuz gelişmelerin önüne geçmek için adımlar atılmasını sağlamak için hayati önemdedir.

İnsan haklarının izlenmesi, bir ülkenin mevzuat ve uygulamalarının uluslararası standart ya da normlara uygun olup olmadığının anlaşılması için gerçekleştirilir.

İnsan Hakları Ortak Platformu ve Etkiniz AB Programının iş birliği ile güçlendirilen insanhaklariizleme.org sitesi, insan hakları norm ve standartlarına, insan hakları alanında izleme ve raporlamaya dair bilgi ve belgenin toplandığı ve yeni gelişmelerle düzenli olarak güncellendiği bir alan sağlamak, Türkiye’de sivil toplumun insan haklarının korunması ve güçlendirilmesine yönelik çabalarına katkıda bulmak amacı taşımaktadır.

İnsan Hakları Ortak Platformu Etkiniz AB Programı

0
Kaynak
0
Kategori
0
Tür

Derlemeler