Toplam 105 yayından, Gösterilen 1 - 50
Başlık: HRW: 'Türkiye , COVID-19 Hasta Mahpusları Büyük Risk Altında Bırakıyor' - Açıklama
Yazar: İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch - HRW)
Kategori Dizini: Yazı
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Basın Açıklaması
Yayın Yeri: New York
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Koronavirüs (COVID-19) Pandemisi Bağlamında Özgürlüklerinden Yoksun Bırakılan Kişilere Yönelik Muameleye İlişkin İlkeler Bildirisi
Yazar: Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Muamelenin veya Cezanın Önlenm Devamı ...
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Avrupa Komisyonu
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden COVID-19: Cinsel Sağlık, Üreme Sağlığının ve Haklarının Korunması Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Teşvik Edilmesi
Yazar: Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Cinsel ve Üreme Sağlığı Hakkı
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Viral Yalanlar: Yanlış Bilgi ve Koronavirüs
Yazar: Article19
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: İngiltere
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)’den Yeni Koronavirüs (COVID-19) ve Gebelikle İlgili Açıklama
Yazar: Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)
Kategori Dizini: Yazı
Hak Kategorileri: Cinsel ve Üreme Sağlığı Hakkı
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Basın Açıklaması
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: COVID-19 ve Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan Çocuklar
Yazar: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Avrupa Dönüm Noktasında - COVID-19 Pandemisine Karşı Önlem Alırken Yetkililerin Yapması ve Yapmaması Gerekenler
Yazar: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: COVID-19 Salgını Sırasında Engelliliğin Gözetilmesi
Yazar: BM Engelli Hakları Özel Raportörü & Dünya Sağlık Örgütü
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin “Covid-19 Pandemisi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara Dair” Açıklaması
Yazar: BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Covid-19 Tedbirlerinde Engelliliği Kapsayıcı Sosyal Koruma Bilgi Notu
Yazar: ILO, UNICEF, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Ortaklığı (UNPRPD), Internation Devamı ...
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Seks İşçiliği ve Korona virüs (Covid-19): Seks İşçileri, Müşteriler, 3. Şahıslar ve Seks İşçisi Dostları için Koruyucu Yönerge
Yazar: Pembe Hayat Derneği
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: COVID-19 Salgını Döneminde, Çocukları, Cinsel İstismar ve Suistimale Karşı Korumak Adına Önlemlerin Arttırılması Hakkındaki Lanzarote Komite Bildirisi
Yazar: Lanzarote Komite Başkanı ve Başkan Yardımcısı
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Birleşmiş Milletler Barışçıl Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Özel Raportörü'nden Covid-19 Tedbirlerinin İnsan Hakları Yükümlülükleriyle Uyumluluğu için 10 Teme Devamı ...
Yazar: Birleşmiş Milletler Barışçıl Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Özel Raportörü Clé Devamı ...
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Barışçıl Gösteri Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: COVID-19 Salgınının Çocuklar Üzerindeki Etkileri
Yazar: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: COVID-19 Salgınının Çocuklar Üzerindeki Etkileri Bilgi Notu
Yazar: Hümanist Büro
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Covid-19 Pandemisinde Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerine ve Çocuklarına İlişkin Türkiye'de Yapılan Çalışmalar ve Alınan Önlemler
Yazar: Kalkınma Atölyesi
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Covid-19 sürecinde İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması: Karagümrük Örneği Araştırma Ön Raporu
Yazar: Sulukule Gönüllüleri Derneği; Aysun Koca, Ayşegül Kanal, Aytül Özcan, Cem Avcı, Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Covid-19 Sürecinde İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması: Başak Kültür ve Sanat Vakfı Araştırma Ön Raporu
Yazar: Başak Kültür ve Sanat Vakfı (BSV); Işın Subaşı, Berivan Korkut, Dilan Şahin, Asi Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Covid-19 sürecinde İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması: Mülteci Çocuklardan Deneyimler Araştırma Ön Raporu
Yazar: Small Projects İstanbul (SPI); Ayşe Beyazova, Maissam Nimer, Liam Sabbagh
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Covid-19 Sürecinde İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması: Tarlabaşı Örneği Araştırma Ön Raporu
Yazar: Tarlabaşı Toplum Merkezi; Gökçe Baltacı, Naci Emre Boran, Melda Akbaş
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: LGBTİ+ Mülteci Özbakım Rehberi
Yazar: Kaos GL
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Covid-19 Salgınında Türkiye'deki Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerine ve Onların Çocuklarına İlişkin Gelişmeleri İzleme ve Belgeleme Çalışması (31 Mart - 2 Haziran Devamı ...
Yazar: Kalkınma Atölyesi
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Müdahalenin Kalbinde İnsan Hakları - Odak Konular: Covid19 ve Göçmenlerin İnsan Hakları
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Göçmenler/Yabancılar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Koronavirüsü Tehlikesi: Adalet Sistemi Açısından Zorluklar
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Adalete Erişim
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Covid-19’la Mücadelenin Ayrımcılıkla Mücadele, Çeşitlilik ve İçerme Boyutları
Yazar: Ayrımcılığın Önlenmesi, Çeşitlilik ve İçerme Yönlendirme Sekreterliği (CDADI)
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Covid-19 Kılavuz Notu: Tahliyelerin Yasaklanması
Yazar: Birleşmiş Milletler Yeterli Barınma Hakkı Özel Raportörü
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Barınma Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Covid-19 Kılavuz Notu: Barınmanın Finansallaşmadan Korunması ve Daha İyi Bir Geleceğin İnşa Edilmesi
Yazar: Birleşmiş Milletler Yeterli Barınma Hakkı Özel Raportörü
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Barınma Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Covid-19 Kılavuz Notu: Gayri Resmi Yerleşimlerin Sakinlerinin Korunması
Yazar: Birleşmiş Milletler Yeterli Barınma Hakkı Özel Raportörü
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Barınma Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Covid-19 Kılavuz Notu: Kiracı ve Mortgage Ödemesi Yapanların Korunması
Yazar: Birleşmiş Milletler Yeterli Barınma Hakkı Özel Raportörü
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Barınma Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: COVID-19 Salgını Sırasında İstanbul Sözleşmesi’nin Uygulanmasına Dair Bildirge
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Müdahalenin Kalbinde İnsan Hakları – Odak Konular: Kamusal Alan ve Covid-19
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: COVID-19 Salgını Bağlamında Verilerin Korunması Hakkı Üzerine Ortak Açıklama
Yazar: Avrupa Konseyi Veri Koruma Komiseri ve 108 Sayılı Sözleşme Komitesi Başkanı
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Özel Hayatın Korunması Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Basın Açıklaması
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Çeşitliliğin Önündeki Engellerin Kaldırılması: Sosyal Uyumu Destekleyen Covid-19 Tedbirleri
Yazar: Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı – Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliği
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Müdahalenin Kalbinde İnsan Hakları – Odak Konular: Acil Durum Önlemleri ve Covid-19 Rehberlik Notu
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Sosyal Haklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Covid-19 İnsan Hakları Gönderisi: Olağanüstü Halde Polis ve Ordunun Güç Kullanımı
Yazar: Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Hukukdışı, Yargısız ve Keyfi İnfazlar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Covid-19: Özgürlüklerinden Yoksun Bırakılmış Kimselere Odak Belgesi
Yazar: Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği ve Dünya Sağlık Örgütü
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Covid-19 Sonrası Karar Vericileri Etkilemek
Yazar: Etkiniz AB Programı; Ebru Ağduk
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Şirketlerin İnsan Hakları İhlallerini İzlemek
Yazar: Etkiniz AB Programı
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: COVID-19 Kılavuzu: Evsiz Yaşayan Kişilerin Korunması
Yazar: Birleşmiş Milletler Barınma Hakkı Özel Rapotörü
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Barınma Hakkı
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: COVID-19 ile Mücadele Sürecinde Engelli Nüfusa Dönük Alınması Gereken Tedbirler
Yazar: Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Özel Raportörü
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Basın Açıklaması
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: COVID-19 ile Mücadele Sürecinde Barınma Hakkının Önemi
Yazar: Birleşmiş Milletler Barınma Hakkı Özel Raportörü
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Barınma Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Basın Açıklaması
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: COVID-19 ile Mücadele Sürecinde Irk Ayrımcılığının Önlenmesi Üzerine Açıklama
Yazar: Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığı Özel Raportörü
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Basın Açıklaması
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: COVID-19 Kılavuzu: Gayriresmi Yerleşimlerde Yaşayanların Korunması Üzerine Açıklama
Yazar: Birleşmiş Milletler Barınma Hakkı Özel Raportörü
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Barınma Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Basın Açıklaması
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Covid-19 Engelli Haritası
Yazar: Engelliler ve Gençlik Derneği
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Engelli Bireyler: Kurumlara Kapatılmak ve Hükümetlerce Unutulmak
Yazar: André Felix, Avrupa Engellilik Forumu İletişim Koordinatorü
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Brüksel
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Ulusal Eşitlik Kurumları Bildiriyor: COVID-19'un Eşitlik Üzerindeki Etkileri ve Kurumların Verdiği Karşılıklar
Yazar: Sophie Hale, Equinet Üyelik ve Ağ Geliştirme Sorumlusu
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Avrupa Birliği
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Covid-19 Salgınının Göçmenlerin İnsan Hakları Üzerindeki Etkileri Hakkında Ortak Yönlendirme Notu
Yazar: M Tüm Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin Haklarının Korunması Komitesi (CMW) ve Bir Devamı ...
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Göçmenler/Yabancılar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Ev İşçileri Dayanışma Sendikası (Evid-Sen) Covid-19 Raporu - Peki Ya En Alttakiler...
Yazar: Ev İşçileri Dayanışma Sendikası (Evid-Sen); Ceyhun Güler, Gülhan Benli
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: COVID-19 Sonrası Genelevlerde Yaşananlar Hakkında Bilgilendirme Notu
Yazar: Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: COVID-19 ve çocuk İşçiliği: Kriz Zamanı, Harekete Geçme Zamanı
Yazar: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) & Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (U Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.