Toplam 136 yayından, Gösterilen 1 - 50
Başlık: Protestoyu Terör Suçu Saymak
Yazar: İnsan Hakları İzleme Örgütü
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: New York
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi: İzleme Raporu 1 - Hasan ve Eylem Zengin/Türkiye Kararının Uygulanması
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Kerem Altıparmak
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Azınlıkların İnsan Hakları Konulu Ziyaret Raporu
Yazar: Thomas Hammerberg
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Yerinde Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Adalet Vakti-Türkiye'de Doksanlarda Gerçekleşen Faili Meçhul Cinayetler ve Kayıplar İçin Cezasızlığın Sona Erdirilmesi
Yazar: İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Cezasızlık
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: New York
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1969
Başlık: Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi 35 No’lu Genel Tavsiye - Irkçı nefret söylemiyle mücadele
Yazar: Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Genel Tavsiye Kararı
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Avrupa'da İslam, Laiklik ve Demokrasi-Fransa, Almanya ve Hollanda
Yazar: TESEV; Ahmet Yükleyen & Ahmet T. Kuru
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Biz Buradayız! Türkiye'de Romanlar, Ayrımcı Uygulamalar ve Hak Mücadelesi
Yazar: Helsinki Yurttaşlar Derneği;“Türkiye’de Roman Haklarının Geliştirilmesi” proje e Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Çemişgezek 'Toplu Mezar' Kazısı Değerlendirme Raporu
Yazar: TTB, ATUD, ÇHD, TİHV, İHD; Ümit Biçer, Mehmet Ali Malkoç, Taylan Tanay, Selçuk K Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Yerinde Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Çemişgezek, Tunceli
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Ulusal Azınlıklar Çerçeve Sözleşmesi ve Açıklayıcı Rapor
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Kültürel Haklar
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 1999
Başlık: BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi Genel Tavsiyeler-Türkiye Taraf Devlet Raporu
Yazar: BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Genel Tavsiye Kararı
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Irkçı Değilim Ama... Yazılı Basında Irkçı-Ayrımcı Söylemler
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu; Eser Köker, Ülkü Doğanay
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Medya İzlem Raporu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Irkçı-Ayrımcı Söylemlerin Yaygınlaşma Biçimlerini Düşünmeyi Kolaylaştırmak için Yazılı Basında Ayrımcılığın Çerçevelenmesi Araştırması
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Ülkü Doğanay
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Medya İzlem Raporu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Konuşulmayan Gerçek: Zorla Kaybetmeler
Yazar: Hakikat, Adalet, Hafıza Merkezi; Özgür Sevgi Göral, Ayhan Işık, Özlem Kaya
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Zorla Kaybedilme
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Kürt Sorunun Çözümüne Doğru: Anayasal ve Yasal Öneriler
Yazar: TESEV; Dilek Kurban, Yılmaz Ensaroğlu
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Kürtler Ne Kadar Haklı? Türkiye'nin Batısı Kürt Sorununa Bakıyor
Yazar: TESEV; Yılmaz Ensaroğlu, Dilek Kurban
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Şırnak İli Uludere (Qıleban) İlçesi Gülyazı (Bujeh) Ve Ortasu (Roboski) Köylülerinin Katledilmesi Ile İlgili Araştırma-İnceleme Raporu (Roboski Katliamı Raporu)
Yazar: İHD, MAZLUMDER, KESK, TTB, TİHV, ÇHD, Türkiye Barış Meclisi, DİSK Genel İş
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Yerinde Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Şırnak
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Türkiye'de Çiftdillilik ve Eğitim Sürdürülebilir Çözümler İçin Atılması Gereken Adımlar Konu
Yazar: Eğitim Reformu Girişimi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kültürel Haklar
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Zorla Kaybetmeler ve Yargının Tutumu
Yazar: Hakikat, Adalet, Hafıza Merkezi; Gökçen Alpkaya, İlkem Altıntaş, Öznur Sevdiren, Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Zorla Kaybedilme
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: "Fotoğrafı Kaldırmak" Eşi Zorla Kaybedilen Kadınların Deneyimleri
Yazar: Hakikat, Adalet, Hafıza Merkezi; Hatice Bozkurt, Özlem Kaya
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Zorla Kaybedilme
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Türkiye'de Romanların Durumu ve İnsana Yakışır İş Koşulları Sorunu
Yazar: Fundación Secretariado Gitano (FSG), Avrupa Roman Hakları Merkezi (ERRC), Edirne Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Bilgi Notu - Irk Ayrımcılığı
Yazar: AİHM Basın Birimi
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İnsan Hakları Bilgi Kitapçığı No. 18: Azınlık Hakları
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi:
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - II: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. Maddesi Işığında Nefret İçerikli ve Irkçı Nitelikli Düşünce Açıklamaları
Yazar: Elif Küzeci
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi SBF İnsan Hakları Merkezi
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1993
Başlık: Bilgi Notu - Romanlar ve Göçerler
Yazar: AİHM Basın Birimi
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: ECRI Genel Politika Tavsiyesi no. 1: Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı, Antisemitizm ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele
Yazar: Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Genel Tavsiye Kararı
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 1996
Başlık: ECRI Genel Politika Tavsiyesi no. 3: Romanlar/Çingeneler'e Yönelik Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele
Yazar: Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Genel Tavsiye Kararı
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 1998
Başlık: ECRI Genel Politika Tavsiyesi no. 13: Çingene Karşıtlığı ve Romanlara Karşı Ayrımcılıkla Mücadele
Yazar: Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Genel Tavsiye Kararı
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 12: Kendi Kaderini Tayin Hakkı
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Kendi Kaderini Tayin Etme Hakkı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Genel Yorum
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1984
Başlık: BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 18: Ayrımcılık Yasağı
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Genel Yorum
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1989
Başlık: BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 23: Azınlık Hakları
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Genel Yorum
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1994
Başlık: Zorla ya da İstem Dışı Kaybetmelere Karşı Çalışma Grubunun Türkiye Misyonuna ilişkin Raporu
Yazar: Birleşmiş Milletler Zorla ya da İstem Dışı Kaybolmalara Karşı Çalışma Grubu
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Zorla Kaybedilme
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Yerinde Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Tematik Bilgi Notu: Romanlar ve Göçerler
Yazar: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi: İzleme Raporu 2015/4 - Benzer ve Diğerleri Davası
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Kerem Altıparmak, Tahir Elçi, Feray Salman
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi: İzleme Raporu 2015/3 - Zorla Kaybetme: Meryem Çelik ve Diğerleri Davası
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Kerem Altıparmak, Levent Kanat, Feray Salm Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Bilgi Notu: Türkiye'de Gayrımüslim Azınlıklar
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Sivil Toplumun Kürt Sorununun Çözümüne Etkin Katılımı için Kapasite Geliştirme Projesi – STK Görüşmeleri Raporu
Yazar: Hakikat Adalet Hafıza Merkezi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kendi Kaderini Tayin Etme Hakkı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Şırnak-Silopi Olayları İnceleme Raporu
Yazar: İnsan Hakları Derneği (İHD) & Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Diyarbakır Tems Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Yerinde Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: TTB, SES, TİHV, TPD Heyetlerinin Nusaybin, Cizre, Silopi, Van, Bitlis ve Tatvan İnceleme-Değerlendirme Raporu
Yazar: Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Yerinde Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Diyarbakır-Silvan Olayları İnceleme Raporu
Yazar: İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Yerinde Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: 6 Eylül Diyarbakır Sur Olayları İnceleme Raporu
Yazar: İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Diyarbakır Ta Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Yerinde Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Cizre Olayları İnceleme Raporu
Yazar: İnsan Hakları Derneği (İHD) ile Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Yerinde Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: 4-12 Eylül Arasındaki Sokağa Çıkma Yasağı Sırasında Cizre’de Yaşanan Hak İhlalleri Raporu
Yazar: İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Diyarbakır Tabi Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Yerinde Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Diyarbakır-Silvan Sokağa Çıkma Yasağı Süresince Sivillere Yönelen Yaşam Hakkı İhlalleri Verileri (3-14 Kasım 2015-GÜNCELLENDİ)
Yazar: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Silvan’da 3-14 Kasım 2015 Sokağa Çıkma Yasağı Süresince Yaşananlara Yönelik İnceleme Raporu
Yazar: İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Yerinde Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: 79 Günlük Sokağa Çıkma Yasağı Ardından Cizre Ortak Gözlem Raporu
Yazar: , İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Sağlık ve Sos Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Yerinde Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: 16 Ağustos 2015 – 18 Mart 2016 Tarihleri Arasında Sokağa Çıkma Yasakları ve Yaşamlarını Yitiren Siviller
Yazar: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Sokağa Çıkma Yasaklarında Ne Oldu? Ne Oluyor? İnfografiği
Yazar: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Cizre Ziyareti Ön İnceleme Raporu – Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı
Yazar: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV); Şebnem Korur Fincancı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.