Toplam 226 yayından, Gösterilen 1 - 50
Başlık: Milliyetçilik ve Türkiye-AB İlişkileri
Yazar: TESEV, Umut Özkırımlı
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Aile İçinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Deneyimler, Öncelikler, İşbirlikleri Atölyesi
Yazar: Kadın Dayanışma Vakfı; İlkay Kara, Gülsen Ülker
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Anti-Homofobi Kitabı/2
Yazar: Kaos GL; Ali Erol, Nevin Öztop
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: AB Ülkelerinde Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kurumları
Yazar: Ulaş Karan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Avrupa Birliği Sürecinde Dil Hakları
Yazar: Helsinki Yurttaşlar Derneği; Ebru Uzpeder
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kültürel Haklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2003
Başlık: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Yargılaması Kurum ve Kavramları
Yazar: Türkiye Barolar Birliği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Avrupa'da İslam, Laiklik ve Demokrasi-Fransa, Almanya ve Hollanda
Yazar: TESEV; Ahmet Yükleyen & Ahmet T. Kuru
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Başörtüsü Yasağı ve Ayrımcılık: Uzman Meslek Sahibi Başörtülü Kadınlar
Yazar: TESEV; Dilek Cindoğlu
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Biz Buradayız! Türkiye'de Romanlar, Ayrımcı Uygulamalar ve Hak Mücadelesi
Yazar: Helsinki Yurttaşlar Derneği;“Türkiye’de Roman Haklarının Geliştirilmesi” proje e Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Cezasızlık Sorunu: Soruşturma Süreci
Yazar: Hakikat, Adalet, Hafıza Merkezi; Gülşah Kurt
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Cezasızlık
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Dikkat! Haklarımız
Yazar: Helsinki Yurttaşlar Derneği
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 1993
Başlık: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar
Yazar: İnsan Hakları Genel Direktörü Gilles Dutertre
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2005
Başlık: Avrupa Sosyal Şartı-Avrupa için Yeni Bir Sosyal Anayasa
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Avrupa'da Düşünce Özgürlüğü-AİHS'nin 10. Maddesi'ne İlişkin İçtihat
Yazar: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Genel Müdürlüğü
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2002
Başlık: Cinsel Yönelim veya Cinsiyet Kimliği Temelli Ayrımcılıkla Mücadele Avrupa Konseyi Standartları
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: İnsan Hakları ve Avrupa Birliği Hukukunda Ayrımcılığın Kaldırılması ve Türkiye
Yazar: Belediye-İş Sendikası; Mesut Gülmez
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: İnternet:Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır - Türkiye'de İnternet İçerik Düzenlemesi ve Sansüre İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu; Kerem Altıparmak, Yaman Akdeniz
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: İşkenceyi Önlemede Ortak Akıl
Yazar: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV); Kerem Altıparmak, Hülya Üçpınar
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Kadın Olma Halleri
Yazar: Kaos GL; Nevin Öztop
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: LGBT Hakları İnsan Haklarıdır
Yazar: İnsan Hakları Gündemi Derneği; Hakan Ataman
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Merhaba Sivil Toplum
Yazar: Helsinki Yurttaşlar Derneği
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 1998
Başlık: Modernleşme ve Çokkültürlülük
Yazar: Helsinki Yurttaşlar Derneği
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kültürel Haklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2001
Başlık: Türkiye ve BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Raporu
Yazar: Birleşmiş Milletler & Türkiye
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Türkiye'de Eşcinsel Olmak
Yazar: Kaos GL
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Türkiye'de Bireysel Silahsızlanma ve Şiddet Haberleri Yerel Medya Eğitim Semineri (Antakya)
Yazar: Umut Vakfı; Ayşe Yıldırım
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Türkiye'de Çocuk Adalet Sisteminin Yönetimi
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Duygu Öktem, Yüksel Baykara Acar, Emrah Kı Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Dil Yarası - Türkiye’de Eğitimde Anadilinin Kullanılmaması Sorunu Ve Kürt Öğrencilerin Deneyimleri
Yazar: Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA); Vahap Coşkun, M. Şer Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Diyarbakır
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Yeni Türk Ceza Yasası'nda Düşünceyi İfade Hürriyeti
Yazar: İnsan Hakları Gündemi Derneği
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İzmir
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Yerel Yönetim Sistemleri (Türkiye, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti)
Yazar: TESEV; Fikret Toksöz, Ali Ercan Özgür, Öykü Uluçay, Levent Koç, Gülay Atar, Nilü Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: İltica ve Göç Mevzuatı
Yazar: BMMYK Türkiye & Türk İçişleri Bakanlığı
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Göçmenler
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2005
Başlık: Ayrımcılık - Çok Boyutlu Yaklaşımlar
Yazar: Kenan Çayır, Müge Ayana Ceyhan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: İnsan Hakları. Evet! Engelli Haklarına Dair Eylem ve Savunuculuk
Yazar: Minnesota İnsan Hakları Kaynak Merkezi; Janet E. Lord, Katherine N. Guernsey, Jo Devamı ...
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Minnesota Üniversitesi
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Uluslararası Ceza Mahkemesi - Temel Belgeler Derlemesi
Yazar: Yayınlayan: UCM Türkiye Koalisyonu Kurucu Üyeleri
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Uluslararası Ceza ve İnsancıl Hukuk
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Çocuk Haklarının Desteklenmesi ve Korunmasına İlişkin AB Kılavuz İlkeleri (2017)
Yazar: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu;
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: PEKİN+5: Birleşmiş Milletler'de Kadının İnsan Hakları ve Türkiye'nin Taahhütleri
Yazar: Kadının İnsan Hakları Projesi (KİHP) - Yeni Çözümler Vakfı İrtibat Bürosu Women Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2001
Başlık: Çocuklarla İlgili ve Birlikte Yapılan Araştırmalarda Gözetilecek Etik Kurallar
Yazar: Uluslararası Çocuk merkezi (ICC)
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: United Nations Children’s Fund (UNICEF)
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Bilgi Edinme Hakkı Rehberi ve Uygulama Örnekleri
Yazar: Ekoloji Kolektifi Derneği; Fevzi Özlüer
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Bireysel Başvuruda Ceza Yargılamasını İlgilendiren Kararlar
Yazar: Avrupa Konseyi; Akif Yıldırım
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Bireysel Başvuru Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı - Seçme Kararlar
Yazar: Avrupa Konseyi; Recep Kaplan, Hüseyin Turan, Aydın Şimşek
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Bireysel Başvuruda Hukuk Davalarına İlişkin Kararlar
Yazar: Avrupa Konseyi; Murat Azaklı
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Bireysel Başvuruda İdari Yargıya İlişkin İhlal Kararları
Yazar: Avrupa Konseyi; Mehmet Sadık Yamlı
Kategori Dizini: Mahkemeler, Davalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Türkiye'de İşçi Mahpusların Güncel Durumu - Aralık 2018
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Mustafa Eren, Yusuf Engin
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Türkiye'de Ağırlaştırılmış Müebbet Hükümlüsü Mahpus Olmak
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); İdil Aydınoğlu, Ezgi Yusufoğ Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Çocuk Mahpusun Hakları
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Cansu Şekerci
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Hapishanelerde İfade Özgürlüğü
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Berivan E. Korkut, Hilal Baş Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Hapsetmenin Alternatifleri Konferans Kitabı 24-25 Kasım 2018
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Tayfun Koç
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Hapishaneler, Sivil Toplum ve Üniversitelerin Rolü Proje Kitabı
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Hapiste Sağlık Proje Kitabı
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Berivan Korkut
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Türkiye'de Mahpus Olmak 2 Konferans Kitabı 3-4 Aralık 2016
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Türkiye'de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF); Pınar Uyan Semerci, Emre Erdoğan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2014


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.