Toplam 19 yayından, Gösterilen 1 - 19
Başlık: Minnesota Protokolü-Birleşmiş Milletler Hukuk Dışı, Keyfi ve Yargısız İnfazların Önlenmesine ve Soruşturulmasına ilişkin El Kılavuzu
Yazar: Minnesota Lawyers International Human Rights Committee
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1991
Başlık: İnsan Ticareti Mağdurlarına Doğrudan Yardım IOM El Kitabı
Yazar: Uluslararası Göç Örgütü (IOM)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri:
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Zorla ya da İstem Dışı Kaybetmelere Karşı Çalışma Grubunun Türkiye ziyaretine ilişkin Raporu
Yazar: BM Zorla ya da İstem Dışı Kaybetmelere Karşı Çalışma Grubu
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Yerinde Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 27.07.2016
Başlık: İnsan Ticaretine Karşı Eyleme İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Hakkında Açıklayıcı Belge
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: İnsan Ticareti
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2005
Başlık: Kriz Bölgelerinde İnsan Hakları Sorunları Bosna/Hersek-Kosova-Makedonya
Yazar: İnsan Hakları Gündemi Derneği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Yerinde Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde 16-18 Haziran 2012 Günlerinde Meydana Gelen Yangınlarla İlgili Ön İnceleme Raporu
Yazar: ÇHD (Çağdaş Hukukçular Derneği), DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfede Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Yerinde Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Şanlıurfa
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: BM Ülke İçinde Yerinden Olma Konusunda Yol Gösterici Ilkeler
Yazar: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı & Brookings Enstitüsü
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2005
Başlık: ECRI Genel Politika Tavsiyesi no. 4: Potansiyel Mağdurların Ayrımcılık ve Irkçılık Konusundaki deneyim ve Algılamalarına İlişkin Ulusal Anketler
Yazar: Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Genel Tavsiye Kararı
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 1998
Başlık: Van Erciş Depremleri Sonrası Yürütülen Psikososyal Destek Programlarının Değerlendirilmesi 2015
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi: İzleme Raporu 2015/2 - Servet Gündüz ve Diğerleri Kararının Uygulanması
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Kerem Altıparmak, Duygu Türemez
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Bilgi Notu: Tahir Elçi Cinayetinin Etkin Soruşturulmaması
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Cezasızlık
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Bilgi Notu: Hrant Dink Cinayetinin Etkin Soruşturulmaması
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Cezasızlık
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ve İstanbul Protokolü
Yazar: Türkiye İnsan Hakları Vakfı; Ümit Biçer
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Çatışma Kayıplarını Belgeleme Standartları
Yazar: Every Casualty Worldwide
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: TİHV Suruç İzlenimleri Raporu
Yazar: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Yerinde Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Kadın Özgürlük Meclisi Ağrı Diyadin Gözlem Raporu (10-12 Eylül 2015)
Yazar: Kadın Özgürlük Meclisi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Eğitim-Sen , İnsan H Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Yerinde Gözlem Raporu
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: TİHV Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 1990-1992
Yazar: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 1992
Başlık: Dönüşü Olmayan İhraçlar? Türkiye’de Kamudan İhraç Edilenler İçin Etkin Çözüm Yok
Yazar: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Terörle Mücadelede İnsan Haklarının Korunması
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - VXII: Barış için Akademisyenler – Disiplin Soruşturmaları Hakkında Hukuki Görüş
Yazar: Yaman Akdeniz – Kerem Altıparmak
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Makale
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.