temizle
Toplam 10 yayından, Gösterilen 1 - 10
Başlık: Birleşmiş Milletler Cedaw Komitesine Sunulmak Üzere Hazırlanan Altıncı Periyodik Türkiye Raporu
Yazar: Türkiye
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 6. Dönemsel Raporun Değerlendirilmesiyle Hazırlanan Sorun ve Soruların Yer Aldığı Listeye Verilen Devamı ...
Yazar: Türkiye
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Engelli Hakları İnceleme Raporu
Yazar: TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: BM CEDAW Komitesi'ne Sunulmak Üzere Hazırlanan İkinci ve Üçüncü Birleştirilmiş Periyodik Türkiye Raporu 1993
Yazar: Türkiye
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 1993
Başlık: 2015 Yılı İnsan Hakları İhlal İddialarına İlişkin Sayısal Veriler
Yazar: Türkiye İnsan Hakları Kurumu
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Adana'da Tarım işçilerinin Çocuklarının Yaşam Koşullarının İyi Olma Hali Perspektifinden İyileştirilmesi Projesi Araştırma Sonuçları Özeti, Politika Alanları ve Devamı ...
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; Pınar Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: İstatistiklerle Çocuk 2014
Yazar: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Sokakta Yaşayan ve/veya çalıştırılan Çocuklara Yönelik Hizmet Modelinin ve İl Eylem Planlarının Değerlendirilmesi
Yazar: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF); Ha Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: BM İnsan Hakları Konseyi 16/21 Sayılı Kararı Eki’nin Beşinci Paragrafı Uyarınca Sunulan Ulusal Rapor
Yazar: Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 44. Maddesi Uyarınca Hazırlanan Birleştirilmiş Dördüncü Ve Beşinci Türkiye Periyodik Rapor
Yazar: Türkiye
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2019


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.