temizle
Toplam 20 yayından, Gösterilen 1 - 20
Başlık: Birleşmiş Milletler Cedaw Komitesine Sunulmak Üzere Hazırlanan Altıncı Periyodik Türkiye Raporu
Yazar: Türkiye
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 6. Dönemsel Raporun Değerlendirilmesiyle Hazırlanan Sorun ve Soruların Yer Aldığı Listeye Verilen Devamı ...
Yazar: Türkiye
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Engelli Hakları İnceleme Raporu
Yazar: TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: BM CEDAW Komitesi'ne Sunulmak Üzere Hazırlanan İkinci ve Üçüncü Birleştirilmiş Periyodik Türkiye Raporu 1993
Yazar: Türkiye
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 1993
Başlık: 2015 Yılı İnsan Hakları İhlal İddialarına İlişkin Sayısal Veriler
Yazar: Türkiye İnsan Hakları Kurumu
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Adana'da Tarım işçilerinin Çocuklarının Yaşam Koşullarının İyi Olma Hali Perspektifinden İyileştirilmesi Projesi Araştırma Sonuçları Özeti, Politika Alanları ve Devamı ...
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; Pınar Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: İstatistiklerle Çocuk 2014
Yazar: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Sokakta Yaşayan ve/veya çalıştırılan Çocuklara Yönelik Hizmet Modelinin ve İl Eylem Planlarının Değerlendirilmesi
Yazar: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF); Ha Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: BM İnsan Hakları Konseyi 16/21 Sayılı Kararı Eki’nin Beşinci Paragrafı Uyarınca Sunulan Ulusal Rapor
Yazar: Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 44. Maddesi Uyarınca Hazırlanan Birleştirilmiş Dördüncü Ve Beşinci Türkiye Periyodik Rapor
Yazar: Türkiye
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Proje Raporu
Yazar: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, ECORYS Danışmanlık ve Mühendislik Ltd. Şt Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Sınıfta Öğrencilerin Katılım Hakkını Gerçekleştirme'nin Püf Noktaları
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi; Ayşe Beyazova
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Sağlık Hukuku Kurultayı
Yazar: Ankara Barosu
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: II. Sağlık Hukuku Kurultayı
Yazar: Ankara Barosu
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: III: Sağlık Hukuku Kurultayı
Yazar: Ankara Barosu
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Siyasi Partiler ve Demokrasi Uluslararası Sempozyumu
Yazar: Ankara Barosu
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Düşünceyi İfade Özgürlüğü Konulu Konferans
Yazar: Ankara Barosu
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 1999
Başlık: İnsan Hakları - Konferans, Panel ve Sempozyumlar
Yazar: Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Hakları Komitesine Türkiye'nin Sunduğu Rapor
Yazar: Türkiye Cumhuriyeti
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: İşkenceye Karşı Komite (CAT) Türkiye tarafından Sözleşme'nin 19. maddesi uyarınca basitleştirilmiş raporlama usulüne uygun olarak sunulan 2020 teslim tarihli be Devamı ...
Yazar: İşkenceye Karşı Komite (CAT)- Çeviri: The World Organisation Against Torture (OM Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2022


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.