temizle
Toplam 40 yayından, Gösterilen 1 - 40
Başlık: Türkiye'de Derneklerin Örgütlenme Özgürlüğü Önündeki Engeller
Yazar: Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Örgütlenme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Uygulanması: STK’lar, Zarar Gören Taraflar ve Onların Hukuk Danışmanları İçin Elkitabı
Yazar: Avrupa Uygulama Ağı - European Implementation Network
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Strasbourg, Fransa
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: İzleme Nedir
Yazar: HURIDOCS; Manuel Guzman, Bert Verstappen
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: HURIDOCS
Yayın Tarihi: 2003
Başlık: AİHM Çocuk Hakları Davalarına ilişkin Veriler ve Süreçler
Yazar: Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Eylem ve Örnek Uygulamalar Derlemesi (2011-2013)
Yazar: Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: HRE 2020 Gösterge Çerçevesi: İnsan Hakları Eğitiminin Ulusal Düzeyde İzlenmesi ve Değerlendirilmesi için Anahtar Göstergeler
Yazar: İnsan Hakları Eğitimi için Küresel Koalisyon
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Hapishanelerde Güvenlik ve İnsan Onuru Dengesi: Önleyici İzleme için Bir Çerçeve
Yazar: Penal Reform International, Association for the Prevention of Torture (İşkenceyi Devamı ...
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İngiltere
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Şiddetten Uzakta - Bir Sığınak Nasıl Kurulur Nasıl Yürütülür
Yazar: Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2004
Başlık: Nefret Suçlarını Önleme ve Karşılama - AGİT Bölgesindeki STK'lar için Kaynak Kılavuz
Yazar: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Polonya
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Nefret Suçu Yasaları - Pratik Kılavuz
Yazar: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Polonya
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Nefret Suçu Odaklı Veri Toplama ve İzleme Mekanizmaları: Pratik Kılavuz
Yazar: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Polonya
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden COVID-19: Cinsel Sağlık, Üreme Sağlığının ve Haklarının Korunması Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Teşvik Edilmesi
Yazar: Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Cinsel ve Üreme Sağlığı Hakkı
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: COVID-19 ve Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan Çocuklar
Yazar: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Engelli Hakları İzleme Kılavuzu
Yazar: Engelli Hakları İzleme Grubu; Süleyman Akbulut, Hakan Özgül
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Oyun Hakkının Yerelde İzlenmesi için Gösterge Seti ve Kılavuzu
Yazar: Çocuk İzi - İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İzmir
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Sivil Toplum Örgütleri için Irk veya Etnik Kökene Dayalı Ayrımcılığın İzlenmesi Rehberi
Yazar: Eşit Haklar için izleme Derneği; Ulaş Karan
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Bağımsız Seçim İzleme Platformu Bağımsız Seçim Gözlemciliği Rehberi
Yazar: Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD); Çiğdem Sever
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Seçme ve Seçilme Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Sivil Toplum Örgütleri için Engelli Hakları İzleme Rehberi
Yazar: Eşit Haklar için izleme Derneği (ESHİD)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü:
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Ulusal Azınlıkların Seçim Süreçlerine Katılımını Teşvik Etme ve İzleme üzerine El Kitabı
Yazar: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Seçme ve Seçilme Hakkı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: İnsan Hakları Aktivistleri için Dava İzleme Rehberi
Yazar: Lionel Blackman
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Tıp Etiği El Kitabı
Yazar: Dünya Hekimler Birliği
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Engelli Hakları Odaklı Kapsayıcı Okul İçin Öğretmen Kılavuzu
Yazar: Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi So Devamı ...
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: STK’lar İçin Engellilere Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi; Nurhan Yentürk, Vo Devamı ...
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Dijital Katılım Rehberi: Devlet için Etkili Dijital Katılım Rehberi
Yazar: Hansard Society
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İngiltere
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Dijital Katılım Değerlendirme Araç Seti: Dijital Katılımın Etkililiğini Değerlendirmek için Araçlar, İpuçları ve Teknikler
Yazar: Hansard Society
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İngiltere
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Bütçe İzleme: Belediye Bütçesini Anlamak ve Harcamaları Mekânsallaştırmak: Katılımcılık Rehberleri 4/4
Yazar: Yerel İdareler Genel Müdürlüğü
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Alıkonulma Yerlerinde Kadınlar: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı İzleme İçin Bir Rehber
Yazar: Penal Reform International (PRI) (Uluslararası Ceza Reformu)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İsviçre
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Hücre Hapsi üzerine bir Kaynak Kitap
Yazar: Mannheim Centre for Criminology; Sharon Shalev
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: ÇED Süreci Akım Şemaları
Yazar: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: STK'lar için Çocuğa Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi; Nurhan Yentürk, Ayşe Devamı ...
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Sarıyer’deki Okullar Demokratikleşme Yolunda - Okul Meclisleri Kılavuzu
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi, Sarıyer Belediyesi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Karar Vericiler için Çocuk Etki Değerlendirmesi - 1.Bölüm
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Hak İhlaline Uğramış Akademisyenler için Hukuk ve Psiko-sosyal Destek Rehberi
Yazar: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Akademisyenler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İzmir
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Seçim Dönemi Yasakları ve İhlalleri Kılavuzu
Yazar: Uluslararası Şeffaflık Derneği
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Seçme ve Seçilme Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Çocuk Haklarının İzlenmesi: Topluluk Temelli Örgütler için Araç Seti
Yazar: Kanada Çocuk Hakları Koalisyonu
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü:
Yayın Yeri: Kanada
Yayın Tarihi: 2003
Başlık: İstenilen Düzeye Gelmek: Stö’ler Bir Şirketin Toplumsal Cinsiyete ilişkin Durum Tespiti Çalışmalarını Nasıl Değerlendirebilir?
Yazar: OECD Watch
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Özel Sektörün Özen Yükümlülüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Çocuk Alanında Çalışan Sivil Toplum Örgütleri için Katılımlı Eylem Araştırması ve Öğrenme Yöntemi Uygulama Kılavuzu
Yazar: Uluslararası Çocuk Merkezi adına Doç. Dr. Anlı Ataöv
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİ İzleme Göstergeleri Kılavuzu
Yazar: UNICEF Türkiye Ofisi adına Adem Arkadaş-Thibert ve H. Feray Salman
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Sendai Çerçevesi Gönüllü Taahhüt Bildirimleri Kılavuzu
Yazar: Hukuk Doğa ve Toplum Vakfı (HUDOTO)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Barınma Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023
Başlık: FIRE – Afet Riskinin Azaltılması ve İklim Değişikliğine Uyumda İnsan Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Bütünleştirilmesi için Bir Çerçeve
Yazar: Derin Yoksulluk Ağı
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2023


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.