temizle
Toplam 12 yayından, Gösterilen 1 - 12
Başlık: Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı’na Ek Afrika Kadın Hakları Protokolü
Yazar: Afrika Birliği
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Yerli Halklar
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Afrika Birliği
Yayın Tarihi: 2003
Başlık: Temel Sağlık Hizmetleri Uluslararası Konferansı Alma Ata Bildirisi
Yazar: Temel Sağlık Hizmetleri Uluslararası Konferansı Katılımcıları
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Temel Sağlık Hizmetleri Uluslararası Konferansı
Yayın Tarihi: 1978
Başlık: Hasta Haklarına İlişkin Avrupa Statüsü Ana Sözleşmesi
Yazar: Active Citizenship Network Grubu
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Roma
Yayın Tarihi: 2002
Başlık: Dünya Hekimler Birliği Hasta Hakları Bildirgesi
Yazar: Dünya Hekimler Birliği
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Lizbon
Yayın Tarihi: 1981
Başlık: Jogjacarta (Yogyagarta) İlkeleri - Uluslararası İnsan Hakları Mevzuatının Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Alanlarında Uygulanmasına İlişkin İlkeler
Yazar: Uluslararası Hukukçular Komisyonu ve insan Hakları Uluslararası Servisi uzmanlar Devamı ...
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Temel Prensip
Yayın Yeri: Jogjacarta
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi
Yazar: Dünya Tabipler Birliği
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Endonezya
Yayın Tarihi: 1995
Başlık: Amerikan İnsan Hakları ve Ödevleri Bildirisi (Bogota Bildirisi)
Yazar: Amerika Devletleri Uluslararası Konferansı
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Bogota
Yayın Tarihi: 1948
Başlık: Avrupa Yerel Yaşamda Kadın – Erkek Eşitliği Şartı
Yazar: Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR)
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Innsbruck
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Afrika (Banjul) İnsan ve Halkların Hakları Şartı
Yazar: Afrika Birliği Örgütü (ABÖ)
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Afrika
Yayın Tarihi: 1981
Başlık: Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve Ortadan Kaldırılmasına Dair Amerikan Devletleri Sözleşmesi (Belem do Para)
Yazar: Amerikan Devletleri Örgütü
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Amerikan Devletleri Örgütü
Yayın Tarihi: 1994
Başlık: Vatansızlık Hallerinin Azaltılması için Sözleşme
Yazar: Vatandaşlık Statüsüne İlişkin Uluslararası Komisyon
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: İsviçre
Yayın Tarihi: 1973
Başlık: Aarhus Sözleşmesi: Çevresel Demokrasi İçin Rehberiniz
Yazar: Avrupa ECO Forumu (European ECO Forum)
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa
Yayın Tarihi: 2011


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.